Werkwijze

Scriptie hulpverlening hecht aan een zorgvuldige en degelijke werkwijze. We nemen de tijd voor een intake. In nauwe samenspraak met jou. Zo weet je waar je aan toe bent. In volgorde:

  1. Intake. Met behulp van een formulier staan we stil bij je onderwerp, leerstijl, communicatievoorkeur waar je nu staat aan bod. 
  2. Maatwerkaanpak. We stellen op basis van je behoefte en leerstijl een aanpak op en bijbehorend begeleidingspakket.
  3. Evaluatie. Na afloop evalueert Scriptie hulpverlening het begeleidingstraject. 


Jouw ‘begeleidingsmaatpak’

De begeleiding van Scriptie hulpverlening past als een maatpak. In de gratis intake bepaal je samen met je begeleider jouw voorkeuren en kies je een pakket of stel je het samen uit losse uren. De aanpak kan bestaan uit:

  • een planning en plan van aanpak opstellen;
  • een-op-een ontmoetingen om te brainstormen over nieuwe ideeën en oplossingen;
  • telefonisch contact (evt. via Skype of Facetime): bespreken van voortgang en oplossen van kleine knelpunten;
  • e-mail contact: schriftelijke feedback, zoals aantekeningen in je tekst; 
  • structurele begeleiding tijdens (een gedeelte van) je afstuderen;
  • (eind)redactie. Krijg tips en sparring voor je taalgebruik;
  • presentatietraining. Oefen de verdediging van je stuk.