5. Hoe ga ik om met bronvermeldingen (w.o. APA-normen)?

 

In je scriptie moet je verwijzen naar publicaties en bronnen waar je je informatie vandaan haalt. Dit refereren gaat meestal volgens de APA-normen. Informatie van anderen presenteren alsof je het zelf geschreven hebt, heet plagiaat en is strafbaar.

Door bronnen te vermelden in je tekst, kan de lezer jouw beweringen verifiëren: heb je de juiste informatie uit de bronnen gehaald? Dit draagt bij aan de geloofwaardigheid van je scriptie. Je geeft met de bronvermelding ook credits aan de de auteur van je informatie.

 

Vind hier uitgebreide informatie over:

- omgaan met verwijzingen in de tekst: citeren en prafraseren

- vermelding van verschillende bronnen in je bronnenlijst

 

Andere vragen:

1. Hoe kies ik een geschikt scriptie-onderwerp en hoe laat ik me inspireren?

2. Hoe formuleer ik mijn probleemstelling goed?

3. Hoe maak ik een conceptueel model?

4. Hoe stel ik een goede vragenlijst op?