1. Hoe kies ik een geschikt scriptie-onderwerp en hoe laat ik me inspireren?

 

Een geschikt onderwerp kiezen is niet altijd makkelijk. Er zijn vaak allerlei voorwaarden waaraan je onderwerp moet voldoen.

 

Wat tips:

  • Zet je pc niet aan voordat je goede ideeën hebt over je onderwerp. In het wilde weg gaan schrijven levert meestal noch goede tekst, noch goed onderzoek op.
  • Misschien wel de belangrijkste tip bij onderwerpkeuze: zorg dat je affiniteit met het onderwerp hebt.
  • Begin met allerlei informatie te raadplegen zoals docenten, het internet, tijdschriften, kranten, andere onderzoeken, literatuur. Haal ook insparatie uit je toekomstdromen, je huidige werk/stage etc.
  • Vraag rond in je sociale omgeving: medestudenten, familie, vrienden en collega’s.
  • Als dat allemaal niet helpt: vraag je scriptiebegeleider of hij suggesties heeft. Als hij het aandraagt, weet hij veel van het onderwerp kan jou daarin dus goed begeleiden.
  • Zorg voor een onderwerp met toegevoegde waarde: bijvoorbeeld maatschappelijk en/of wetenschappelijk belang. Ook moet het zaken aan het licht brengen die nog niet eerder gezegd of bekend zijn.
  • Zeker voor een universitaire scriptie is het handig als je scriptie-onderwerp elementen bevat voor verificatie en falsificatie van je hypothesen.

 

Andere vragen:

2. Hoe formuleer ik mijn probleemstelling goed?

3. Hoe maak ik een conceptueel model?

4. Hoe stel ik een goede vragenlijst op?

5. Hoe ga ik om met bronvermeldingen (w.o. APA-normen)?